Társalgó

Versek és idézetek

edeede 2018. 06. 16. 17:53  
E. E. Camings: Kötődés


Magamban hordom a szívedet,
a szívemben hordom.
Mindig itt van velem.
Bárhová megyek, mindig kell nekem.
És akármit teszek, bármi lesz,
Te ott leszel kedvesem.
A sors nem riaszt,
mert Te vagy a sors nekem.
Nem kell világ ennél szebb,
mert Te vagy a világ, igen.

Íme a titkok titka,
mit senki se tud:
gyökere minden gyökérnek,
rügye minden rügynek,
egek feletti ég a fán,
mely maga az élet.
Mely magasabbra nő,
mit a lélek remélhet,
vagy elme megérthet,
mint az alá nem hulló csillagok csodája.
A szívemben őrizlek.
Ott őrizlek a szívemben.


edeede 2018. 06. 16. 12:44  

Bódás János

Valahol ki van jelölve helyed...

Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrődik, szenved - azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, ahol eddig minden tiszta volt?

Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég... siess... keresd,
Ki van jelölve a helyed.

Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,
másként céltalan lesz az életed,
s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
mag leszel, mely kőre esett.
Elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, mely kárba veszett,
mit sohasem kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan.
Cserép, melyben nem virít virág,
s nem veszi hasznát
sem az ég, sem a világ.

edeede 2018. 06. 09. 21:22  
Aranyosi Ervin: Ébresztő!

Felébredt valaki! Nem csak hallom, – érzem!
Egy ugrás, s már ott van, s átgázol a kézen.
Takaróm hegyeit könnyedén megmássza,
nyújtózik, dorombol, ágyam kaparássza.
Végig sétál rajtam, mintha csak út lennék,
visszacsalogatja pár szép, kedves emlék.
Cicatánc kezdődik, – ez egy macska-szamba –
apró cicalábak böknek a hasamba.
Aztán odanyomja orromhoz az orrát,
eszkimó puszival ébresztget az orrhát.
Néha morran egyet, rosszallóan mondja,
– mért nem ébredsz már fel? – ennyi csak a gondja!
Hangosan dorombol, szeretetre vágyik,
– ha csak éhes lenne, nem jönne az ágyig.
Gazdi keze indul, – bundáját keresve –
mintha sós zsák volna, elborul a teste,
s élvezi kezemnek minden moccanását,
s néha hallom foga apró koccanását.
Hosszan elnyújtózik, nagyobb teret adva,
hosszan simogatom, hosszában haladva.
Dorombol a lelke, hála szól belőle,
szívgyógyító hangok eredeznek tőle.
Alszunk még pár percet, míg ébred a reggel,
kinek cicája van, nem kell annak vekker!
Amikor felkelünk, nem is vagyok álmos,
ügyesen ébresztett ez a kis “szélhámos”!

Aranyosi Ervin © 2014-06-07.

دُنْيا
 
2018. 06. 05. 11:28  
És aki kineveti a szerelmet?

xXŁunaXx
 
2018. 06. 04. 22:32  
Aki a szerelmen nevet, a végén sírni fog. ~

Juli$
 
 
2018. 05. 27. 17:42  
Kitkat2005, Kérlek ne káromkodj cenzúra nélkül még helytelenül se!
Lola2005 (de ezt akár írhatnám az előzőhöz is...),  A rászólás jogos (mint általában minden moderátor által tett rászólás), ha esetleg nem tetszik a CicaNevelde fórumszabályzata, senki nem kötelez arra, hogy használd.

I - Love - You
 
2018. 05. 27. 15:58  
Nem szétszidják, hanem csak megkérik, hogy hanyagolja az ilyen szavakat. Még ha el is írja, (esetleg direkt,) attól még tudunk arra következtetni, hogy mire gondol.

edeede 2018. 05. 23. 17:35  

Aranyosi Ervin: Cica ébresztés

Gyere, nézd csak, valami fénylik,
az ég legalján ott ragyog.
Azért is jöttem, Te is ébredj,
– tudod én régen fent vagyok.
Eddig csak szépen mosakodtam,
kinyújtóztattam testemet.
Ideültem a párnád mellé,
hogy együtt ébredjek veled…

edeede 2018. 05. 23. 17:08  
Mese a szeretetről

Egy régi tanmese, sajnos nem tudjuk kitől származik.

“Volt egyszer réges-régen egy Sziget, ahol az emberi érzések és tulajdonságok éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás, a Gazdagság és még sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a Sziget elsüllyed, ezért nekik el kell hajózniuk a Világba. Valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a Szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a Sziget teljesen elsüllyedt volna, a Szeretet elkezdett segítségért imádkozni. Ekkor a Gazdagság egy luxushajón úszott el mellette.

S a Szeretet megkérdezte:- Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? – Nem, nem tudlak!- felelt a Gazdagság- a hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely a számodra.
– Ezután a Büszkeség közeledett egy csodaszép hajóval a Szeretet felé, így őt is kérlelni kezdte: – Büszkeség, kérlek! El tudnál vinni engem is? – Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni – a hajómon minden tökéletes, s te esetleg árthatnál ennek.
Így hát a Szeretet nagyot sóhajtott, s akkor meglátta a Bánatot…így őt is megkérte: – Bánat, kérlek, vigyél magaddal!
– Óh, Szeretet, – mondta a Bánat, – ha tudnád, én mennyire szomorú vagyok, s most egyedül kell maradnom a hajómon.
A Szeretet lemondóan elfordult, s ekkor megpillantotta a Vidámságot közeledni… odaszaladt hát ismét a parthoz és kiabálva kérlelni kezdte…de a Vidámság gyorsan elhúzott a Szeretet mellett, mert annyira elégedett és olyan boldog volt, hogy észre sem vette Szeretetet, meg sem hallotta a kérését.
Szeretet teljesen magára maradt, s ekkor hirtelen megszólalt egy hang: – Gyere Szeretet, én elviszlek Téged.- s Szeretet látta, hogy egy öregember szólt hozzá. Szeretet annyira hálás és boldog lett, hogy elfelejtette megkérdezni az öregember nevét, s ez csak akkor jutott eszébe, mikor már újra biztonságban volt, de megkérdezni tőle már nem tudta, mert alig értek partot, az öreg máris tovahajózott… Szeretet úgy érezte sokkal tartozik neki, ezért felkereste a Tudást, s kíváncsian kérdezte tőle: – Tudás, meg tudod mondani nekem, ki segített nekem?
– Az IDŐ volt, – felelte a Tudás. – Az IDŐ?- kérdezett vissza Szeretet- vajon miért segített rajtam az IDŐ?
S a Tudás válaszolt: – Azért, mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos lesz a Világban, az emberek életében a Szeretet.”

kiara 1985
 
2018. 05. 13. 19:40  
Ady Endre

A magyar ugaron
Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.

Lehajlok a szent humuszig:
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág?

Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmult virágok illata
Bódít szerelmesen.

Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett.

edeede 2018. 05. 13. 19:17  


Aranyosi Ervin: Anya és gyermeke – kötődés

Kötődünk egymáshoz, tán a képen látszik.
Anya gyermekével ormányosdit játszik.
Ám nem csak az ormány húz közelebb minket,
szeretettől lágyul mind a két tekintet!
Oly erős kötelék, el sosem szakadhat.
Távolságot legyőz, talán sosem lankad.
Oly jól eső érzés, ami bennünk támad,
szívet melengető, csodaszép varázslat!

#TopJoy
 
2018. 04. 30. 7:49  
Petőfi Sándor: Az éj

Feküdjetek
Már le,
Emberek!
Vagy ha jártok,
Halkan
Lépjetek.

Lábujjhegyen
Lassan
Járjatok,
S durva zajt ne
Üssön
Ajkatok.

Tisztelni kell
A gyászt,
Mert az szent...
Éj, a gyászos
Ifjú,
Megjelent.

Kedvese volt,
És az
Meghala;
Azért gyászol,
Szegény
Éjszaka.

Csendesen a
Földre
Leborúl,
Hull a fűre
Könnye
Szomorún.

Most egyszerre
-Vajjon
Mi dolog? -
Búsan bár, de
Mégis
Mosolyog.

Im, sírjából
A hold
Feljöve:
Holt kedvese
Halvány
Szelleme.

Találkoznak
Édes
Keservvel,
Ölelkeznek
Kínos
Gyönyörrel.

És beszélnek...
De ki
Tudja, mit?
Amit senki
Nem sejt,
Nem gyanit.

Nem is volna
Ezt jó
Tudnotok,
Mert e beszéd
Örök
Nagy titok.

Csak az őrült
Hallja,
Amidőn
Rá a lázas
Rémes
Óra jön;

S a haldokló,
Ha már
Csak egy-két
Pókhálószál
Tartja
Életét;

Még egy hallja,
Még egy
Harmadik:
A költő, ha
Ébren
Álmodik,

A merengő
Költő
Érti még
Ama szellem-
Hangok
Rejtelmét,

De nem szólhat
Róla,
Ne kérdezd...
Elfelejti,
Mire
Fölébred.

    Pest, 1847. december

Kismicska 002
 
2018. 04. 29. 22:55  
"Mert úgy szerette Isten a világot,hogy az ő egyszülott Fiát adta, hogy aki hisz,és bízik benne,el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
/János. 3:16/

دُنْيا
 
2018. 04. 19. 18:58  
kungere, kevesebb vastagot írj, mint simát

Kata- 2018. 04. 18. 16:27  
"Nézz az égre,
Legszebb  fényre,
Láss egy álmot,
S harcolj érte!"

Pinghorizon
 
2018. 04. 18. 7:14  
kungere: Kicsit kultúráltabb idézeteket illessz be, ez nem feltétlen gyerek oldalra való!

edeede 2018. 04. 15. 10:50  
,, A szeretet látja, amikor a legrosszabb vagy, de sohasem feledkezik meg arról, hogy mi benned a legjobb; a szeretet egy kicsit csodálatosabbnak hisz, mint amilyen valójában vagy; a szeretet végtelen órákat tud beszélgetni veled, vagy csak csendben ül melletted, ha azt szeretnéd; jobban örül a sikerednek, mint te magad; nem akar mindent jobban tudni, okosabban csinálni, nem akar állandóan tanítani; figyel rád akkor is, amikor a mondandód nem különösebben érdekli. Azért, mert a szeretet hiszi, hogy fontos vagy! "


1. oldal Következő

 
  CicaNevelde  · Copyright © 2007-2018 · Minden jog fenntartva. · Használati feltételek & Jogi és adatvédelmi nyilatkozat